1. Úvod

  2. Hlavné menu programu

  3. Vytvorenie a odoslanie správy

  4. Práca so správami v poštovej schránke

  5. Práca s poštovými schránkami

  6. Kniha adries

  7. Konfigurácia programu

  8. Literatúra