2. Hlavné menu programu

alpine je na nasledujúcom obrázku.

Hlavne menu
 
 

Obrazovka programu alpine

je rozdelená na štyri časti:

stavový riadok
je prvým riadkom obrazovky; okrem verzie programu alpine udáva činnost, ktorá sa práve vykovaná; podľa nej sa menia ďalšie časti obrazovky
dátová časť alebo pracovné pole
vyvolanej funkcie je v 2. az 20. riadku obrazovky, napr. sa tu pozerá zoznam došlých správ alebo poštových schránok, číta sa alebo sa píše správa apod.
riadok pre oznamy
je tretí riadok zdola; v ňom sa objavujú jednoriadkové oznamy o vykonaní zadanej funkcie, chybové hlasenia, žiada sa doplnenie zadaných príkazov parametrami apod.
návod k ďalšej činnosti
alebo najdôležitejšie dostupné príkazy - sú uvedené v posledných dvoch riadkoch obrazovky; príkazy programu alpine sú tvorené jedným zvýrazneným znakom; ak ich je viacej, je príkazom O (Other Commands) zabezpečený výpis ďalšej obrazovky príkazov (t.j. ďalších posledných dvoch jej riadkov ); obsah týchto riadkov sa vždy mení podľa toho, čo užívateľ vykonáva; pre prácu s programom stačí krátke zaučenie, oboznámenie sa s odbornými termínmi elektronickej pošty, dobrá znalosť anglického jazyka a pozorné sledovanie týchto posledných dvoch riadkov obrazovky
 
 
Pohyb v hlavnom menu

je možný troma spôsobmi:

  1. kurzorovými klávesmi šípka hore alebo šípka dole; výber voľby sa potvrdí klávesom Enter, vybraná voľba má odlišnú farbu, čierne písmo na sivom podklade
  2. príkazom P (Previous Command - nahrádza šípku hore) alebo príkazom N (Next Command - nahrádza šípku dole); výber voľby sa potvrdí klávesom Enter
  3. prvým písmenom (osobitne) uvedeným v riadku bez povinnosti potvrdzovania klávesom Enter
 
 
Príkazy dostupné v hlavnom menu


Ďalšie použiteľné príkazy

sa objavia postupne príkazom O - (Other Commands):