1. Úvod

Alpine, plným menom Alternatively Licensed Program for Internet News and Email, je obrazovkovo orientovaný správy (t.j. e-mail and news) spracovávajúci program. Vo svojej základnej konfigurácii ponúka účelovo obmedzenú množinu funkcií, ktorá vyhovuje začiatočníkom. Pre skusenejších užívateľov je vybavený dostatkom voliteľných funkcií, ktorými je možné nastavit príjemné pracovné prostredie a ďalšie užitočné vlastnosti. Alpinef je varianta programu alpine, ktorá používa funkčné kľúče (t.j. klávesy F1 az F12) namiesto mnemotechnických jednoznakových príkazov.

Základné vlastnosti programu Alpine obsahujú:


Alpine podporuje MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions), t.j. štandard Internetu pre tvorbu poštových správ z viacerých častí a pre prepravu multimediálnych dát. Alpine dovoluje MIME objekty uložiť do súboru a v niektorých prípadoch môže tiež inicializovať správny program pre ich zobrazenie. Ku tomu používa systémový konfiguračný súbor, ktorý určuje, aký program môže spracovať ktorý MIME objekt. Vytváranie správ programom alpine nezahŕňa v sebe multimediálne vlastnosti, ale niektoré typy dát, vrátane multimediálnych, môžu byť pripojené k textovej správe a poslané použitím MIME kodovacích pravidiel. Toto dovoluje skupinám užívateľov, ktorí majú poštové programy s MIME vlastnosťami ako je Thunderbird, Outlook, Outlook Express, Winmail, Eudora a iné, vymienať si formátované dokumenty tabulkových procesorov, obrázky, zvuky, animácie apod. cez poštu Internetu.

Alpine používa c-klienta API (Application Program Interface), aby pristupoval k lokálnym a vzdialeným poštovým schránkam. Táto knižnica poskytuje rôzne funkcie spracovania správ na najnižšej úrovni, vrátane ovladačov pre rozdielne formáty poštových správ, ako su prístupové podprogramy k vzdialeným poštovým a news- serverom, používajúc protokoly IMAP (Internet Message Access Protocol) a NNTP (Network News Transport Protocol). Odchádzajúce správy sú obvykle spracované programom sendmail, ale podľa potreby môžu byť priamo odosielané cez SMTP (Simple Mail Transport Protocol).

Tento návod pre prácu s programom Alpine nie je jeho úplný funkčný popis. Zapodieva sa len základnými funkciami elektronickej pošty, vôbec sa nevenuje práci s celosvetovými diskusnými skupinami USENET News. Cieľom je začiatočníkom vysvetliť základy práce s elektronickou poštou, t.j.

Skúsenejším, nie odvážnym, užívateľom sú určené kapitoly Predpokladané minimálne znalosti sú ovladať prihlásenie sa do systému UNIX pomocou klienta ssh a činnost v systéme ukončiť.