6. Kniha adries

Kniha adries umožňuje užívateľovi uložiť si často používané adresy elektronickej pošty a do hlavičiek správ ich zaradovať len pod im pridelenou skratkou, v angličtine pomenovanou alias alebo nickname (prezývka). Ďalej umožňuje vytvárať individuálne rozosielacie zoznamy, t.j. jednej skratke odpovedá určitá množna príjemcov. Adresa do knihy môže byť zaradená priamo z rozčítanej správy bez prepisovania. Tým je odstránená možnosť vzniku chýb.
 
Kniha adries ma dve úrovne: Knihu adries je možné z hlavného menu zobraziť príkazom A (Address Book). Objaví sa obrazovka podobná nasledujucej.

Kniha adries

Z obrazovky je zrejmé, že osobná kniha adries obsahuje tri položky, z toho dve sú jednoduché adresy a tretia je distribučný zoznam. Medzi položkami knihy adries je možné sa posúvať klávesmi šípka hore alebo šípka dole a klávesom Enter alebo > vybranú položku zobraziť. V posledných dvoch riadkoch obrazovky je uvedená množina dostupných príkazov.
 
 
 
Príkazy pre prácu s knihou adries
 
Na prvej obrazovke knihy adries sú uvedené tieto príkazy:

 
Ďalšia množina použiteľnych príkazov
sa zobrazí postupne príkazom O (Other Commands):
 
 
 
Zápis položky do knihy adries
 
sa vykoná príkazom @ (Add Item). Po jeho použití sa objaví obrazovka, ktorá na rozdiel od nasledujúcej, má všetky polia prázdne. Tu je vyplnená nová položka (bez komentára) a pripravená k uloženiu do knihy adries.

Pridanie adresy

V posledných dvoch riadkoch obrazovky je ponuknutá táto množina príkazov:

Poznámka.
V pôvodnom popise programu alpine platí:

znak ^
znamená stlačenie klávesu Ctrl, ktorý zostáva stlačený, dokiaľ sa nestlačí ďalší kláves a až potom sa púšťajú obidva klávesy súčasne; v tomto návode sú vždy uvedené znaky Ctrl, nie znak ^  
Význam polí v položke knihy adries