1. Úvod

  2. Certifikát stroja st.fri.uniza.sk

  3. Obmedzenia

  4. E-mailová adresa študenta FRI

  5. Práca na stroji st.fri.uniza.sk

  6. Nastavenie poštových klientov pre formát Maildir