Server študentov FRI ŽU


Pokyny na používanie študentských mailových schránok

Vzhľadom na postupnú migráciu študentského mailového systému z domény st.fri.uniza.sk na doménu stud.uniza.sk platia v školských rokoch 2018/19 až 2020/2021 nasledovné pravidlá:Webmail st.fri.uniza.sk

Webmail stud.uniza.sk
Služby tohto servera a ich používanie


Zoznam študentov s prekočenou kvótou disku