1. Nastavenie Outlook Expressu

Postupne sa kliká na Tools - Accounts..., kde sa vyberie karta Mail a v nej sa klikne na Properties:
Nastavenie OE - 1

Vo vlastnostiach poštového účtu sa vyberie karta IMAP, kde Root folder path musí byť prázdna.
Nastavenie OE - 2

Potom na hlavnej obrazovke klienta v stlpci Folders sa klikne na meno poštového účtu (v ukážke fria2.fri.uniza.sk) a vpravom okne sa vyberie tlačítko IMAP Folders.
Nastavenie OE - 3

Tu je možnosť vybrať poštové schránky, ktoré sa majú zobrazovať (v ukážke sa požadujú všetky). Na karte All tlačítkom Reset List sa získa zoznam všetkých poštových schránok. Myšou sa všetky schránky vyznačia a tlačítkom Show sa objavia na karte Visible. Tlačítkom OK sa výber ukončí.
Nastavenie OE - 4