Nastavenie klientov Windows pre formát pošty Maildir

Užívatelia, ktorí čítajú poštu protokolom IMAP (port 993 - secure IMAP) si musia svojich klientov prestaviť, aby sa začal používať adresný priestor formátu Maildir. Užívatelia, ktorí čítajú poštu protokolom POP3 (port 995 - secure POP) alebo webmailom FRI (https://stwebmail.fri.uniza.sk/roundcube/), nemusia si vôbec používaných klientov prestavovať. Všetko zabezpečia automaticky démoni poštových služieb. Ďalej je popísané nastavenie Outlook Expressu a Mozilla Mailu. Nastavenie iných klientov je podobné.