2. Nastavenie Mozilla Thunderbirdu

Postupne sa kliká na ToolsAccount Settings ..., kde sa vyberie Server Settings a v ňom tlačítko Advaced....
Thunderbird 01

Karta, ktorá sa objaví, sa vyplní podľa nasledujúceho obrázku. IMAP server directory musí byť INBOX. (bodka na konci je dôležitá !!!). Nastavovanie sa ukončí tlačítkom OK.
Thunderbird 02

Potom po reštarte klienta sa v poštovom účte rozvinie strom poštových schránok.
Thunderbird 03

Pokiaľ nebol účet na poštu používaný iným IMAP klientom alebo programom pine, budú tam len systémové schránky:
Inbox
pre uloženie doručenej pošty (neprečítaných správ)
postponed-msgs
pre uloženie rozpísaných správ (konceptov)
saved-messages
pre uloženie prečítaných správ, aby zbytočne neboli medzi doručenou poštou
sent-mail
pre uloženie kópií odoslaných správ
Okrem doručenej pošty je možné v klientovi zadefinovať iné miesto pre uloženie systémových schránok, napr. na lokálnom disku (Local Folders).