Inštalácia koreňového certifikátu

Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity používa koreňový certifikát Certifikačnej autority rezortu školstva SR. V ďalšom texte je ukázaná jeho inštalácia v dvoch najpoužívanejších WWW prehliadačoch - Mozilla Firefox a Internet Explorer, verzia 8.