Autentizácia užívateľa verejným kľúčom

(verzia dokumentu 2.12.2004)