Zoznam užívateľov s prekročenou kvótou disku na stroji ST.FRI.UNIZA.SK
        Spracované dňa 26. Sep 2017 o 05:30 hod.

        Počet užívatelov s prekročenou kvótou: 7

-------------------------------------------------------------------------
Username  blocks  quota  limit  grace  files  quota  limit  grace
-------------------------------------------------------------------------
aftanas  240364 237500 250000  none   960  14250  15000    
bosela   247216 237500 250000  none  2567  14250  15000    
funket   247584 237500 250000  none  1071  14250  15000    
jurik22  237512 237500 250000  none  1564  14250  15000    
phanvan  110492 237500 250000      14499  14250  15000  none
sabo7   249332 237500 250000  none  9122  14250  15000    
vilhan2  245692 237500 250000  none  1246  14250  15000    
-------------------------------------------------------------------------


Vysvetlenie
blocks - počet obsadených 1KB blokov
files - počet vytvorených súborov

Ak počet blokov alebo súborov
- je menší ako quota, užívateľ môže pracovať bez obmedzení
- je v intervalu qouta limits vrátane, užívateľ môže ešte pracovať
 bez obmedzenia po dobu uvedenú v stlpci grace
- je väčší ako limits, užívateľ môže súbory len čítať alebo mazať