Zoznam užívateľov s prekročenou kvótou disku na stroji ST.FRI.UNIZA.SK
        Spracované dňa 21. Mar 2018 o 17:00 hod.

        Počet užívatelov s prekročenou kvótou: 12

-------------------------------------------------------------------------
Username  blocks  quota  limit  grace  files  quota  limit  grace
-------------------------------------------------------------------------
adamik7  249996 237500 250000  none   563  14250  15000    
babinsky4 249996 237500 250000  none   573  14250  15000    
funket   247584 237500 250000  none  1071  14250  15000    
jurenkova 250000 237500 250000  none   650  14250  15000    
jurik22  240680 237500 250000  none   453  14250  15000    
lukac40  243096 237500 250000  none  1232  14250  15000    
malikova1 250000 237500 250000  none   576  14250  15000    
piatrikov 250000 237500 250000  none   792  14250  15000    
sokolak  250000 237500 250000  none   637  14250  15000    
sustek19  239488 237500 250000  none   397  14250  15000    
tasnochov 249996 237500 250000  none   940  14250  15000    
vilhan2  245692 237500 250000  none  1246  14250  15000    
-------------------------------------------------------------------------


Vysvetlenie
blocks - počet obsadených 1KB blokov
files - počet vytvorených súborov

Ak počet blokov alebo súborov
- je menší ako quota, užívateľ môže pracovať bez obmedzení
- je v intervalu qouta limits vrátane, užívateľ môže ešte pracovať
 bez obmedzenia po dobu uvedenú v stlpci grace
- je väčší ako limits, užívateľ môže súbory len čítať alebo mazať