Zoznam užívateľov s prekročenou kvótou disku na stroji ST.FRI.UNIZA.SK
        Spracované dňa 21. Oct 2017 o 21:00 hod.

        Počet užívatelov s prekročenou kvótou: 5

-------------------------------------------------------------------------
Username  blocks  quota  limit  grace  files  quota  limit  grace
-------------------------------------------------------------------------
bosela   247208 237500 250000  none  2571  14250  15000    
funket   247584 237500 250000  none  1071  14250  15000    
laukova2  245172 237500 250000  4days  2672  14250  15000    
phanvan  110492 237500 250000      14499  14250  15000  none
vilhan2  245692 237500 250000  none  1246  14250  15000    
-------------------------------------------------------------------------


Vysvetlenie
blocks - počet obsadených 1KB blokov
files - počet vytvorených súborov

Ak počet blokov alebo súborov
- je menší ako quota, užívateľ môže pracovať bez obmedzení
- je v intervalu qouta limits vrátane, užívateľ môže ešte pracovať
 bez obmedzenia po dobu uvedenú v stlpci grace
- je väčší ako limits, užívateľ môže súbory len čítať alebo mazať